Depozyt

Wtorek, Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła (25 stycznia), rok II, Mk 16,15-18

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».

 

Bóg oddał w nasze ręce siebie samego – swoje Ciało i swoje Słowa – pomimo tego, że niejednokrotnie traktujemy ten niezwykły depozyt bardzo powierzchownie, nie zawsze chcemy tę tajemnicę zgłębiać. Czasem ogarnia nas zniechęcenie i lenistwo, a Bóg liczy, że Jego Słowa zostaną zaniesione wszędzie tam, gdzie będziemy przebywać.

Jezus wybrał swoich uczniów spośród ludzi – słabych i grzesznych. Wiedział jednak doskonale, że z pomocą Ducha Świętego podołają tym zadaniom. I tak rzeczywiście się stało.

Prośmy Ducha Świętego, aby towarzyszył i naszym działaniom, byśmy to, co najcenniejsze, a więc Słowo Boga, nieśli innym ludziom.