Dlaczego?

Poniedziałek, VI Tydzień Zwykły, rok II, Mk 8,11-13

Dlaczego Jezus, tak chętnie czyniący znaki, tym razem decyduje zgoła inaczej? Jest jeden jedyny powód – faryzeusze domagają się, wymuszają wręcz na Jezusie uczynienia cudu. I z tego właśnie powodu nie będzie on dany.

Syn Boży jest suwerenem – niczego nie musi, nie musi spełniać niczyich żądań. Jest wolny! Natomiast jest gotów zrobić wszystko dla tych, którzy mają świadomość, że nic im się nie należy. Obyśmy nigdy nie doszli do przekonania, że Jezus ma obowiązek uczynić dla nas coś wyjątkowego, spektakularnego.