Do ewangelizowania miasta potrzeba ogromnej wyobraźni

– Ewangelizacja miasta zawsze jest nowa. Jeśli ktoś chce ewangelizować miasto, musi mieć ogromną wyobraźnię. Może się okazać, że to, czego dzisiaj słuchamy, czym się zajmujemy na warsztatach, pojutrze nie będzie już aktualne. To jest niesłychane wyzwanie do umiejętności słuchania i odpowiadania na zmianę – powiedział abp Grzegorz Ryś drugiego dnia VI Kongresu Nowej Ewangelizacji, który odbywa się w Łodzi.

Drugi dzień VI Kongresu Nowej Ewangelizacji odbywał się sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi. Poranny i wieczorny blok rekolekcyjny prowadzą siostry z Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich.

Wykład wprowadzający na podstawie adhortacji papieża Franciszka Evangelii gaudium wygłosił kard. Luis Martines Sistach z Barcelony. Podkreślił, że rzeczywistość miejska bardzo dynamicznie się zmienia, a to mocno wpływa na religijność ludzi, którzy nie przestają być religijni, ale muszą znaleźć inny sposób wyrazu swojej religijności. Współczesne miasta charakteryzuje specyfika poszczególnych dzielnic, a wśród nich wyróżniają się peryferia, które zamieszkują ludzie szczególnie potrzebujący, którzy z różnych powodów żyją na marginesie. – Peryferia wołają o naszą aktywność, zaangażowanie, o obecność wśród nich – mówił kard. Sistach. Zaznaczył, że oprócz szybkiego rozwoju i wielu związanych z tym szans w megalopolis jest wiele przestrzeni zła, gdzie kwitnie przestępczość, handel narkotykami i handel ludźmi, w których człowiek doświadcza wyobcowania, samotności i lęku. Ale jak zwraca uwagę papież Franciszek, w tych miastach mieszka Bóg i rolą chrześcijan jest odkrywanie Jego obecności.
Punktem wyjścia do nowej ewangelizacja miasta jest słuchanie tego, co ono chce powiedzieć o swoich blaskach i cieniach.

– Ewangelizacja miasta zawsze jest nowa. Jeśli ktoś chce ewangelizować miasto, musi mieć ogromną wyobraźnię. Może się okazać, że to, czego dzisiaj słuchamy, czym się zajmujemy na warsztatach, pojutrze nie będzie już aktualne. To jest niesłychane wyzwanie do umiejętności słuchania i odpowiadania na zmianę – podsumowywał wykład kardynała abp Grzegorz Ryś.

Prof. Bogusław Jasiński wygłosił wykład „O nowy paradygmat ewangelizacji: mówić czy słuchać?”. Zauważył, że ewangelizatorzy zamknięci są w matrycy myślenia o tym, że jako nauczający mają prawo do pouczania innych, których dodatkowo traktują jako tych, którzy wiedzą mniej niż oni. Nowy paradygmat polega na odkrywaniu zarówno prawdy o Bogu, jak i prawdy o sobie – chodzi o to, żeby być sobą, a zostawić wszystkie swoje role i maski. – Marzy mi się taki paradygmat ewangelizacyjny, że nikt nikogo do niczego nie prowadzi, tylko odkrywa coś, możemy to nazwać tajemnicą, w czym i jeden, i drugi już są. Ten paradygmat wyzwala nas z pouczania, z bycia mądrzejszym, ze wszelkiego rodzaju wnoszenia nowej świadomości. Po prostu wystarczy tylko być – podkreślał prof. Jasiński.

Prof. Kaja Kaźmierska z Uniwersytetu Łódzkiego przedstawiła socjologiczną perspektywę peryferiów miasta. Zwróciła uwagę, że peryferia, mimo że w przeciwieństwie do centrum postrzega się je na ogół w sposób pejoratywny, mają swój wewnętrzny potencjał i sens. – Co dałoby – choćby chwilowe – przyjęcie perspektywy ludzi, których umiejscawiamy na peryferiach? – mówiła prof. Kaźmierska i zastanawiała się, dlaczego peryferia miasta, które często stanowią ludzie bezdomni czy więźniowie, są równocześnie peryferiami Kościoła. Socjolog do miejskich i kościelnych peryferiów zaliczyła osoby starsze, niepełnosprawnych i młodzież.

Ks. Tomasz Halik w czasie swojego wystąpienia nazwał Jezusa „wielkim relatywizatorem”. – Jezus relatywizuje dążenia autorytetów religijnych, które starają się zamknąć Boga miłości w granicach religijności zakazów i nakazów, relatywizuje granicę pomiędzy „my” i „oni”. Relatywizuje wiele spraw – jedyna rzeczywistość, która jest dla Niego absolutna, to miłość – podkreślał. Zaznaczył, że zadaniem chrześcijan jest szukać zmartwychwstałego Chrystusa w jego najrozmaitszych przebraniach i transformacjach, a można rozpoznać Go „po ranach” – również po ranach zadanych przez przedstawicieli Kościoła. 
– Jeśli Kościół chce wyjść poza swoje granice i służyć wszystkim, jego posługa musi być połączona z szacunkiem dla inności i wolności tych, do których jest skierowana. Musi być pozbawiona dążenia do wciśnięcia wszystkich we własne szeregi i uzyskania nad nimi kontroli - mówił ks. prof. Tomasz Halik, który wskazał m.in. na anonimowych katechumenów, czyli ludzi, którzy pewnie przyjęliby chrzest, gdyby nie byli nami zgorszeni.

Kongresowej Eucharystii przewodniczył prymas Polski abp Wojciech Polak. – Ten, kto chce pouczać innych, musi sam pokazać, że jest zdolny czynić to, czego chce innych uczyć – mówił w czasie homilii. Kilkukrotnie zwrócił uwagę na postawę pokory jako jedyne skuteczne świadectwo i narzędzie ewangelizacji. – Gdy człowiek wierzący ma dużo pewności siebie, zarozumiałości, tupetu i pójdzie z tym wszystkim do innych, aby ich zdobywać dla Pana Boga, może ogromnie zaszkodzić przybliżaniu się królestwa Bożego – mówił abp Wojciech Polak.

Po południu konwersatorium „Teologia przepowiadania online” poprowadził ks. dr Grzegorz Strzelczyk. Zwrócił uwagę, że nie tyle miejsce komunikacji jest istotne, ile jej sposób. – Świadectwo słowa bez świadectwa życia jest niewiarygodne i nieskuteczne – mówił. Podkreślał, że nasza miłość powinna iść w stronę słabych, a najsłabsi są ci, którzy są cyfrowo wykluczeni. Powinniśmy być też cierpliwi wobec nieporadnych w komunikacji. – Chodzi o pewien ewangeliczny styl, w którym nie musimy mówić o Chrystusie, ale próbować dać ludziom, z którymi się komunikujemy, doświadczenie spotkania z Chrystusem – mówił ks. Strzelczyk. Zwrócił uwagę na umiarkowanie w komunikacji, podkreślając, że spam katolicki jest tak samo irytujący jako każdy inny. – Czy panujemy nad ilością? Czy za ilością idzie jakość? – pytał.

Uczestnicy Kongresu podzielili się na grupy i wzięli udział w warsztatach o tematyce: Różnice pokoleniowe, Skazani, Bezdomni, Małżeństwa niesakramentalne, Homoseksualizm, Rozczarowani Kościołem, Kultura młodych, Przemoc wobec kobiet i dzieci, Ewangelizacja w sieci.

Drugi dzień zakończył się modlitwą prowadzoną przez ks. Eugeniusza Plocha.

W sobotę wykład „Jak się̨ spotkać́ z człowiekiem w zmiennych kategoriach (kodach) kultury” wygłosi prof. Władysław Stróżewski, a o. Jacek Dubel CSsR poprowadzi panel dyskusyjny z udziałem prof. Jarosława Gajewskiego, prof. Ryszarda Długowskiego, aktora Adama Woronowicza, muzyka Joachima Mencela oraz abp. Grzegorza Rysia.

W sobotę 11 września po południu w ramach Kongresu odbędzie się duże wydarzenie ewangelizacyjne na Stadionie „Orła”. Jego momentem spinającym będzie muzyczny projekt „Dekalog” skomponowany w 2017 r. przez Marcina Pospieszalskiego i artystów z całego świata. Rok 2021 to 30. rocznica pielgrzymki do Polski św. Jana Pawła II, w której mówił o przykazaniach Dekalogu. Wydarzenie będzie próbą odpowiedzi na pytanie „Jak przesłanie Dekalogu przedstawić w formie ewangelizacyjnej?”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: nowaewangelizacja.org, a kongresowe wydarzenia transmitowane są przez Radio Profeto (www.profeto.pl/radio)