Do każdego z nas

Czwartek, XIV Tydzień Zwykły, rok I, Mt 10,7-15

Jezus powiedział do swoich apostołów: «Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśliby was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych! Zaprawdę, powiadam wam: Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu».

 

Słowa „Idźcie i głoście (…)” są skierowane do każdego z nas. My również powinniśmy mówić o Jezusie, ale przede wszystkim postępować według Jego nauki.

Nasze życie zgodne z przykazaniami jest bardzo dobrym sposobem głoszenia Ewangelii. Słowa przychodzą łatwo, ale czyny i codzienne trwanie w wierze o wiele trudniej. Warto sobie zdawać sprawę, że bardziej przekonujemy innych do Jezusa swoim przykładem. Nasza chęć trwania przy Nim, siła potrzebna do tego jest Jego zasługą i łaską nam daną. Dlatego prośmy Go o wsparcie w drodze do nieba każdego dnia, aby nasz przykład był zachętą dla innych.