Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony».

 

Gdy nauczyciel zasiadał przed katedrą, gromadził wokół siebie uczniów, a uczniowie, najczęściej w postawie stojącej, słuchali jego nauki. Nie ulega wątpliwości, że największym nauczycielem i prawodawcą dla Żydów był Mojżesz.

Jezus różni się od uczonych w Piśmie i faryzeuszów w tym, że nie wiąże nowych, dodatkowych ciężarów, ale ciężar największy (ludzkie grzechy) bierze na własne ramiona. Faryzeusze dążyli do ziemskich zaszczytów, Jezus przyjmuje postać Sługi i jest nim, aż do końca.