Dobra matka…

Sobota, XXVII Tydzień Zwykły, rok II, Łk 11,27-28

Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają».

 

Dobrze wiemy, jak ważna jest dobra matka w życiu człowieka. Jezus jednak ponad nią stawia Słowo Boże. To tylko może przybliżyć nam Jego wartość, która jest niezbędnikiem w codziennym funkcjonowaniu.

Można na różne sposoby „słuchać” Słowa Bożego. Umiejętność dobrego i otwartego „słuchania” jest dzisiaj jedną z najbardziej kluczowych rzeczy w rozumieniu danej sprawy. Słuchanie jest pierwszym krokiem do tego, abyśmy mogli „zachowywać” to Słowo – czyli żyć nim w taki sposób, aby przynosiło konkretne owoce.