Dobra matka...

Sobota, XXVII Tydzień Zwykły, rok II, Łk 11,27-28

Dobrze wiemy, jak ważna jest dobra matka w życiu człowieka. Jezus jednak ponad nią stawia Słowo Boże. To tylko może przybliżyć nam Jego wartość, która jest niezbędnikiem w codziennym funkcjonowaniu.

Można na różne sposoby "słuchać" Słowa Bożego. Umiejętność dobrego i otwartego "słuchania" jest dzisiaj jedną z najbardziej kluczowych rzeczy w rozumieniu danej sprawy. Słuchanie jest pierwszym krokiem do tego, abyśmy mogli "zachowywać" to Słowo. Czyli żyć Nim w taki sposób, aby przynosiło konkretne owoce.