Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

 

 

Prorok Daniel w swoim widzeniu oznajmia królowanie Chrystusa. Jak każde proroctwo Starego Testamentu wypełnia się ono w pełni w Chrystusie. Bóg w dzisiejszym Słowie zachęca nas, aby to Słowo wypełniło się także w naszym życiu. Ono nie tylko opisuje to, co się działo kiedy - Słowo jest żywe - i chce się wypełnić w nas.

Być może pojawia się w Twoim sercu niepokój i lęk, kiedy obserwujesz to,  co dzieje się np. we Francji czy innych częściach świata. Ale nie ma się czego lękać, jeśli przyjmiesz to Słowo, uznasz Panowanie Chrystusa i oddasz Jemu chwałę. Bo sam Bóg Cię zapewnia, że „Jego Królestwo nie ulegnie zagładzie”. Będąc w tym Królestwie, nie ulegniesz zagładzie, choćby nie wiadomo jak islamiści i inni przeciwnicy Chrystusa się starali -  masz Obietnicę Boga - Jego Królestwo nie ulegnie zagładzie. To jest Dobra Nowina dla nas.

Króluj Nam Chryste – zawsze i wszędzie! Amen.