Dobro

Środa, Św. Polikarpa, biskupa i męczennika (23 lutego), rok II, Mk 9,38-40

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami».

 

Jezusowa zasada „Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami” jest w naszych czasach niezmiernie ważna. Pokazuje nam drogę współpracy z każdym człowiekiem, który dąży do dobra. Dobro jest bowiem zawsze owocem działania Ducha Świętego, nawet w osobie, która jeszcze nie ma wiary w Niego. Siła Ewangelii nie polega na mocy argumentów intelektualnych, lecz na świadectwie życia zatopionego w miłości Boga i dlatego owocującego czynami bezinteresownej dobroci. Umieć chwalić Boga w każdym dobru dziejącym się wokół nas, bez poddawania się zazdrości, jest postawą godną ucznia Jezusa Chrystusa.

Duchu Święty, ucz mnie wrażliwości na każde dobro uczynione przez drugiego człowieka.