Dobro ofiarowane człowiekowi

Środa, X Tydzień Zwykły, rok II, Mt 5,17-19

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

 

Jezus zapowiada, że wszystko, co jest w Prawie, spełni się w najdrobniejszym detalu. Spełni się dlatego, że jest dobrem ofiarowanym człowiekowi. Tak jak w szóstym dniu stworzenia – Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Tym wypełnieniem Prawa i Proroków jest sam Jezus Chrystus i całe Jego dzieło zbawienia człowieka. Przyjęcie całym sercem i całą duszą Jezusa jako Zbawiciela daje nam otwarte oczy serca,  które umie dostrzegać piękno Bożego prawa zawsze ukierunkowanego na pełnię szczęścia człowieka.

Duchu Święty, daj nam w Prawie Bożym dostrzegać pełnię naszego życia.