Dobro zawsze zwycięża

Czwartek, Święto św. Andrzeja Boboli, rok I, Ap 12,10-12a

Ja, Jan, usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo strącony został oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarża ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali życia aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa oraz ich mieszkańcy”.

 

Na wszystkich płaszczyznach naszego życia toczy się ciągła walka dobra ze złem. Ta walka jest długa, trudna, wymagająca ogromnej cierpliwości i wytrzymałości. Pewnie niejednokrotnie doświadczamy zwątpienia, czy prawda, sprawiedliwość, sumienność są rzeczywiście na tyle skuteczną bronią, by zło mogło zostać pokonane…

Właśnie w takich chwilach powinniśmy pamiętać te słowa: „teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego”. Tak, zbawcza moc Chrystusa zniszczyła moc Złego!

Niech ta prawda będzie dla nas źródłem potrzebnych sił do dawania świadectwa, że zawsze warto postawić na dobro. Każdy człowiek posiada zdolność czynienia dobra!