Dobry przykład

Wtorek, X Tydzień Zwykły, rok II, Mt 5,13-16

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».

 

Kochani!

Na czym polega chrześcijaństwo? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w tekście dzisiejszej Ewangelii.

Bycie solą i bycie światłem – taka jest misja chrześcijaństwa. Należy wyznaczać innym drogę do celu, oświetlać ją. Sól jest symbolem mądrości, przyjaźni, również zachowuje potrawy od zepsucia. Tak jak sól nadaje potrawie smak, tak chrześcijanie (czyli ja i Ty), którzy są solą ziemi, dają smak światu. Naszym posłannictwem jest więc być kimś wyjątkowym, kimś, kto będzie podtrzymywał świat swoją modlitwą. Musimy świecić przed ludźmi swoimi dobrymi czynami i ukierunkowywać innych na Boga.

Aby być gorliwym chrześcijaninem, warto zobaczyć, że Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii nazywa nas „światłem dla świata”. Mamy być światłem rozpraszającym ciemność. Światło to synonim prawdy, gwarancja dobrego życia. To na nim wznosi się nadzieja na pomyślne „jutro”. Stąd zachęta Pana Jezusa w dzisiejszym Słowie Bożym, aby pójść za Nim i Go naśladować. Bo kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia (J 8, 12).

ZADANIE DLA CIEBIE NA DZIŚ:

Odpowiedz sobie na pytanie: W jaki sposób Ty możesz być dobrym przykładem dla innych?