Dobrze, że jesteś!

Niedziela, Uroczystość Najświętszej Trójcy, rok B, Mt 28,16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

 

Dziś o Kościele. Wiecie, że jesteśmy uczniami Pana Boga. Każdy z nas prócz tego, że jest dzieckiem Bożym, to właśnie jest uczniem. Mamy szczególnych uczniów, tych, którzy od wieków zajmują miejsce apostołów, czyli tych pierwszych ludzi, których Pan Jezus poprosił, aby poszli za Nim. Ci szczególni uczniowie to księża. Pan Jezus w dzisiejszej ewangelii mówi bardzo bezpośrednio właśnie do księży, ale też i do nas. Pan Jezus mówi takie słowa: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem." Zobaczcie, jak ważną misję mają księża. To taka nadzwyczajna misja! Popatrzcie, dzięki księżom możemy przyjmować sakramenty, czyli przyjmować Pana Jezusa podczas Mszy Świętej, jesteśmy chrzczeni, bierzmowani, mamusia i tatuś przyjęli sakrament małżeństwa, a Ci, którzy już idą do nieba, mogą przed tym ważnym momentem przyjąć ostatnie namaszczenie. Jak spotkacie swojego księdza, powiedzcie Mu – dobrze że jesteś, On z pewnością bardzo się ucieszy!