Jezus powiedział do żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli Mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: Wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do Niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do Niego: Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca - Boga. Rzekł do nich Jezus: Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał.

 

Zwróćmy dzisiaj uwagę na słowa Jezusa wypowiedziane do Żydów, w których mówi, że "każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu".

No tak, wszyscy popełniamy grzechy i kiedy trwamy w grzechu, nawet tym najmniejszym, to jesteśmy jakby w niewoli. Przypomnijmy sobie jeszcze, czym właściwie jest grzech. Jak naucza nas Kościół, grzech to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych. Zanim zaczniesz czytać dalej, zapytaj rodziców lub opiekunów, co to znaczy świadome i dobrowolne.

Jezus umarł za nasze grzechy i pragnie za każdym razem uwalniać nas z niewoli, którą te grzechy powodują. Daj Mu się poprowadzić poprzez częsty rachunek sumienia i regularną spowiedź. On bardzo chce, żebyśmy zawsze byli wolni, abyśmy dobrze czynili i kochali.