Doczesny chleb

Wtorek, VI Tydzień Zwykły, rok I, Mk 8,14-21

Uczniowie Jezusa zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!». A oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chlebów. Jezus zauważył to i rzekł do nich: «Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chlebów? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiałe są wasze umysły? Mając oczy, nie widzicie; mając uszy, nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy?». Odpowiedzieli Mu: «Dwanaście». «A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków?». Odpowiedzieli: «Siedem». I rzekł im: «Jeszcze nie rozumiecie?».

 

Kwas to symbol zła i zepsucia, które udziela się innym. Faryzeusze co chwilę ujawniali swe niecne zamiary wobec Jezusa i Jego uczniów. Dlatego trzeba było się mieć na baczności wobec nich. Jezus poucza o tym swoich uczniów. Radzi im, żeby nie tylko zajmowali się chlebem doczesnym, ale przede wszystkim zawalczyli o przyszłość w królestwie Bożym.

Bóg pragnie i nam zabrać sprzed oczu chleb doczesności, a zwrócić uwagę na to, co się liczy naprawdę – świętość już tu na ziemi i wieczne zbawienie.