Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: „Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: "Oto tu jest» albo: «tam». Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was”. Do uczniów zaś rzekł: „Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: "Oto tam" lub: "oto tu". Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie”.

 

Ciekawe jest to, że Jezus w innych słowach mówi o królestwie faryzeuszom, a nieco inaczej mówi swoim uczniom. Być może chodzi tu o pewne etapy dojrzewania do trwania w obecności Bożej i przyjmowania Boga do swojego życia. Faryzeusze według tego klucza mają więc najpierw zadanie, aby przyjąć Jezusa jako Mesjasza Bożego. Nie trzeba czekać na kogoś innego lub szukać lepszych czasów, ale uwierzyć Temu, który rzeczywiście i prawdziwie jest znakiem królestwa Bożego. Uczniowie natomiast będą mieli pragnienie trwania przy swoim Mistrzu. Stąd ich zadaniem jest to, aby nie dać się zwieść i oszukać. Czasem to trwanie przy Chrystusie zaprowadzi razem z Nim na krzyż.