Dołącz do PUNCS i twórz Bożą rzeczywistość!

Instytut Myśli Schumana powołał Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego, którego misją jest wdrażanie zasad chrześcijańskiej myśli społecznej w życie gospodarcze i społeczne oraz formowanie środowiska animatorów takich zmian w Polsce i za granicą.

Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS) im. Jana Pawła II i Roberta Schumana wraz z działającą w jego strukturach Szkołą Służby Społecznej i Gospodarczej został powołany 13 grudnia 2020 r. przez Instytut Myśli Schumana. W tej pozaszkolnej formie edukacji (nie opartej o ustawę o szkolnictwie wyższym) zajęcia prowadzone będą drogą elektroniczną w internecie i będą się odbywały przez dwa semestry począwszy od 6 lutego 2021 r. aż do 15 stycznia 2022 r., w co drugą sobotę w godzinach od 10.00 do 13.15.

„Misją PUNCS jest wdrażanie zasad chrześcijańskiej myśli społecznej w życie gospodarcze i społeczne oraz formowanie i budowanie środowiska animatorów takich zmian w Polsce i za granicą” – piszą w zapraszającym liście prof. Zbigniew Krysiak, Przewodniczący Rady Programowej, Ryszard Krzyżkowski, Prezes Instytut Myśli Schumana i dr Marek Oktaba, Dyrektor Zarządzający PUNCS. Twórcy Uniwersytetu liczą, że jego absolwenci przyczynią się do diagnozowania i zmniejszania rozbieżności pomiędzy myślą chrześcijańską, a istniejącym kształtem poszczególnych organizacji życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego i politycznego. „Katolicka nauka społeczna jest wyzwaniem do podjęcia wysiłku ze strony wszystkich ludzi dobrej woli w celu jej aplikacji do konkretnych wymagań czasu i miejsca” – podkreślają.

Słuchaczami PUNCS mogą być wszystkie osoby pełnoletnie, dla których jest ważne stosowanie i wdrażanie do życia społecznego uniwersalnych wartości chrześcijańskich: politycy i samorządowcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia i opieki medycznej, przedsiębiorcy, ludzie szeroko rozumianej kultury, nauki i mediów.

Powszechny Uniwersytet startuje 6 lutego. Na pierwszą sobotę lutego zaplanowano dwa półtora godzinne wykłady. O źródłach i fundamentach myśli chrześcijańsko-społecznej będzie mówił prof. Michał Gierycz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a o uwarunkowaniach i wyzwaniach w rozwoju i stosowaniu myśli chrześcijańsko-społecznej – ks. prof. Robert Skrzypczak z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Wśród wykładowców PUNCS są m.in. werbista o. dr Jacek Gniadek, prof. Jan Żaryn (UKSW), ks. prof. Tadeusz Borutka (UPJPII), ks. prof. Piotr Mazurkiewicz (UKSW) czy prof. Igor Kosacki (University of Houston-Downtown).

W ramach procesu edukacyjnego słuchacze biorą udział w zajęciach i wykonują praktyczny projekt w 5-osobowych zespołach, który przedstawią komisji egzaminacyjnej. Szczegóły i zapisy na www.PUNCS.pl.

Patronat medialny nad Powszechnym Uniwersytetem Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego sprawują portal Profeto.pl i Radio Profeto.