Dom na fundamencie

Czwartek, XII Tydzień Zwykły, rok II, Mt 7,21-29

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?”. Wtedy oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości”. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki». Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie tak jak ich uczeni w Piśmie.

 

Po raz kolejny przenosimy się do świata Żydów, pamiętając, że Ewangelia wg św. Mateusza była pisana właśnie do nich. W związku z tym, aby dowiedzieć się, co Pan Bóg chce powiedzieć do nas, najpierw musimy zrozumieć, co Jezus powiedział do nich.

W okolicach Palestyny w okresie zimowym pojawiają się trudne warunki pogodowe i w przeciwieństwie do Polski zamiast śniegu padają tam obfite deszcze, które wypełniają suche koryta rzek, a te niejednokrotnie wzbierają, zalewają okoliczne miasteczka i zabierają ze sobą domy zbudowane na piasku. Dlatego każdy dobry budowniczy budował dom na solidnym fundamencie tak, aby wytrzymał trudne warunki atmosferyczne.

Pan Jezus przenosi tę sytuację na obszar naszej wiary. Pokazuje nam w ten sposób, że trzeba budować swoją wiarę na Bogu, czyli na skale. Te trudne warunki pogodowe to wszystkie sprawy, które powodują, że nasza wiara maleje, ale jeśli wierzymy w Boga i powierzamy Mu wszystkie nasze sprawy, ucząc się, jak postępować wg Słowa Bożego, to na pewno uda nam się przetrwać trudne chwile naszego życia i będziemy mogli cieszyć się życiem wiecznym z Panem Bogiem.

Poproś bardzo mocno Pana Jezusa, aby umocnił Twoją wiarę.