Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.

 

Pragnienie modlitwy wzbudziło się w uczniach, gdy obserwowali Jezusa. Często zadaję sobie pytanie, co za pragnienia rodzą się w ludziach, gdy obserwują moje życie. Moditwa "Ojcze Nasz" jest doskonała, ponieważ zawiera w sobie siedem próśb. Liczba siedem w Biblii to symbol pełni. Kiedy masz już tyle spraw do Boga, że nie wiesz od czego zacząć, to zacznij od niej. To klucz do Serca Boga.

 

W każdy wtorek o 20:00 audycja >>Dzień Kobiet<< w Radio Profeto. Zapraszamy!