DROGA DO JEZUSA

Droga do Jezusa 2022-02-23

DROGA DO JEZUSA

Droga do Jezusa 2022-02-23

Środa, Św. Polikarpa, biskupa i męczennika (23 lutego), rok II, Mk 9,38-40

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami».