DROGA DO JEZUSA

Droga do Jezusa 2022-08-10

DROGA DO JEZUSA

Droga do Jezusa 2022-08-10

Środa, Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika (10 sierpnia), rok II, Mt 25,1-13

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec».