DROGA DO JEZUSA

Droga do Jezusa 2022-09-16

DROGA DO JEZUSA

Droga do Jezusa 2022-09-16

Piątek, Św. męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa (16 września), rok II, Łk 8,1-3

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia.