Stacja 1
Pan Jezus na śmierć skazany
Czy wydaję wyrok na Jezusa, skazując Go na śmierć?
Oczywiście, że tak! Ja, ty, my osądziliśmy Go niejednokrotnie. Non stop jesteś Panie Jezu uznawany za winnego. Wojna, obozy pracy przymusowej, dzisiejsze niewolnictwo, kataklizmy, śmierć bliskich, zdrada, cierpienie, krzywda i wiele innych nieszczęść po ludzku nie do przyjęcia.

Na kuli ziemskiej padają wyroki zasądzające karę śmierci, tortur, wygnania, a od zawsze odpowiedzią na to jest Krzyż.

"Wszystko stało się drogą
co było cierpieniem"
        x. Jan Twardowski

Panie Boże, pomóż nam otworzyć serca na naszych braci, abyśmy nie skazywali ich na śmierć, ale okazywali im miłość i miłosierdzie.

Stacja 2

Pan Jezus bierze krzyż na Swe ramiona

Czy wyznaję wiarę słowem i czynem?

Ileż razy szyderstwo, kpina, naśmiewanie się z wiary, bólu, cierpienia, inności, prawdy, towarzyszy nam w życiu. Czasami sami przejawiamy takie zachowanie. Trudno jest zaświadczać własną postawą prawdę Ewangelii; nie pozostawiać Cię Jezu w samotnym kościele.
Twoje oczy Panie

Twoje
Oczy
Panie
wiedzą
wszystko
I wszystko
skrywają

Jeszcze
nie pora
Jeszcze
nie czas

Jeszcze świat
nie jest
gotów
na
Paschę
       Regina Mamczur

Panie Jezu, wybacz nam naszą zuchwałość, niewierność, pychę, wynoszenie się ponad innych. Daj nam siły, zrozumienie, iż bez Ciebie, Twojej pomocy nie udźwigniemy trudu naszego codziennego życia, nie będziemy światłem i solą ziemi.

Stacja 3

Pan Jezus upada pierwszy raz pod krzyżem

Czy idę za Jezusem w krzyżowej drodze?

Wiele osób niesie swój krzyż. Niektórzy dźwigają go bez Jezusa. Czy dostrzegam wokół siebie tych, którzy próbują ukryć swoje cierpienie, schować się pod maską dzielności, niedostępności, samodzielności. Nieumiejętność poproszenia o pomoc, podzielenia się swoim zmartwieniem, bólem, diagnozą lekarską wynika niejednokrotnie z mody na samowystarczalność. 
droga krzyżowa

nic dziwnego
że co chwilę upada

nie ma chwili
żeby nas nie dźwigał

czasami ktoś się rozpłacze
jest wtedy jeszcze ciężej (…)
            x. Janusz St. Pasierb

Uczyń nas Jezu czułymi braćmi wobec tych, którzy cierpią, którzy nie umieją mówić o swoim strapieniu, smutku. Przemieniaj nasze serca, wlewając w nie zrozumienie, empatię, miłość.

Stacja 4

Pan Jezus spotyka Swą Najświętszą Matkę

Czy zawierzam siebie Niepokalanej?

Macierzyństwo Maryi było pełne łask. Jej serce, dłonie, usta, stopy, dusza cierpiały, kiedy szła drogą Golgoty Syna. Panie, bądź uwielbiony za Swoją Matkę, którą nam dałeś. Matko Boża, nie opuszczaj nas, kiedy się do Ciebie uciekamy...

"Schodzą się z sobą dwie istoty święte. Najświętszym bólem dla siebie przejęte: Jezus z Maryją, Syn z Matką cierpiący, krzyż swój niosący" ( pieśń pasyjna)

Uwielbiamy Cię Panie Jezu za to, że dałeś nam Maryję za Matkę. Ucz nas wzorem Matki Bożej wierności, oddania, miłości Tobie Panie.

Stacja 5

Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

Czy jestem człowiekiem miłosiernym?

Stop przemocy. Stop obojętności. Stop kryzysowi wartości. Stop znieczuleniu. Stop kłamstwu. Stop zabijaniu. Stop matactwom. Stop!
Cristo de Gran Poder

Zmasakrowany
siny
niosący krzyż
upadający
święty
mocny
         x. Janusz St. Pasierb

Boże, pomóż nam pomagać bliźnim nawet wtedy, kiedy mamy jakieś wewnętrzne opory. Niech żaden z bliźnich nie jest dla nas odstręczający.

Stacja 6

Św. Weronika ociera twarz Pana Jezusa

Czy uważam, że zazwyczaj postępuję słusznie? Jeżeli tak, to czy biorę pod uwagę tego konsekwencje?

pod warunkiem

jeżeli jesteś z jego uczniów
uciekaj
jeżeli zdrajcą
nie trać czasu
jeśli Herodem
wyśmiej go jak jak błazna

jeżeli jesteś katem
czyń swoją powinność
jeśli Piłatem
podyskutuj nie zapomnij
umyj ręce

jeżeli

co innego jeżeli
masz mężne serce
i coś czystego pod ręką
jak Weronika (…)
             x. Janusz St. Pasierb

Jezu, uczyń nasze serca na wzór Swojego. Bądź uwielbiony Jezu! Pomóż nam być ludźmi dobrymi, współodczuwającymi, okazującymi innym miłość.

Stacja 7

Pan Jezus upada pod krzyżem po raz wtóry

Czy daję ludziom nadzieję, podnoszę ich na duchu, niosę pocieszenie?

Choroby psychiczne atakują ludzkie zdrowie, wzrasta ilość nałogów, uzależnień. Wzrasta ilość samobójstw. Rozwody stały się plagą naszych czasów. Zło pleni się. Miłosierdzie Boskie, ludzki cynizm, dobroć, zło, prawość, obłuda - to dwa bieguny współczesnego świata. 

"dlaczego nikt nic nie mówi
dlaczego oni tak patrzą
dlaczego wszyscy struchleli" (…)
       x. Janusz St. Pasierb

Boże, daj nam stawać się ludźmi sprawiedliwymi. Boże, oddalaj zło ze świata. 

Stacja 8

Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Czy modlę się codziennie o swoje zbawienie, moich bliskich, przyjaciół, znajomych?

"Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!" - Łk 23,28 

Iluż z nas zajętych jest na co dzień maratonem rywalizacji, zdobywaniem dóbr materialnych, "liftingiem" własnego zewnętrznego życia. Wygoda, "tumiwisizm", lenistwo, egocentryzm, bylejakość, pozoranctwo przejmują sztafetę pozornie łatwego życia. Tymczasem prawdziwe życie polega na czymś innym. Nie zabiegajmy o materię i błyskotki tego świata, ale szukajmy autentycznych wartości. Uczmy się cierpliwości wobec tych, którzy jeszcze kładą akcent na zdobywaniu i posiadaniu; bądźmy zwyczajnie życzliwi. Przypominajmy sobie, że najważniejsze są ewangeliczne wartości.

Prowadź nas Jezu drogą powierzenia się Twojej świętej woli.

Stacja 9

Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci

Czy odczuwam ból cierpiących?

W hospicjach umierają godnie chorzy, zupełnie młodzi i zupełnie starzy. W szpitalach czekają na diagnozę pacjenci. Rodzą się wcześniaki; umierają młodo matki; odchodzą od żon mężowie, rzadziej żony. Rozpadają się rodziny; cierpią samotni, niemający już nikogo bliskiego. Domy Opieki Społecznej, noclegownie dla bezdomnych, to niektóre z wysp samotności.

Do albumu

Podziękuj za cierpienie
czy umiesz czy nie umiesz
bez niego nigdy nie wiesz
ile miłość kosztuje
      x. Jan Twardowski

Miłosierny Boże, pozwól mi być jak najczęściej pociechą dla potrzebujących, cierpiących, samotnych. Obym nie przechodziła obojętnie obok ludzi będących w skrajnych sytuacjach życiowych.

Stacja 10

Pan Jezus z szat obnażony

Czy proszę Boga o moje codzienne nawrócenie?

Przemoc, wojna, gwałt, rabunek, uciemiężenie, poniżenie - to niestety codzienność w wielu krajach świata. Zarzewia konfliktów politycznych, dehumanizacja, kryzys wartości pomocy humanitarnej – to też codzienność. 

"Dlatego Papież Bergoglio przypomina nam, że Oblicze Chrystusa «podobne jest do wielu mężczyzn i kobiet zranionych przez życie, które nie szanuje ich godności, przez wojny i gwałty, które uderzają w najsłabszych»".

Odsłoń w nas Panie wszelkie zakamarki zła, uwrażliwiając nasze sumienie na krzywdę czynioną przez nas najuboższym. Nie pozwól, abyśmy byli dla bliźnich octem i żółcią.

Stacja 11

Pan Jezus przybity do krzyża

Czy przepraszam Boga za swoje grzechy?

miłość ukrzyżowana

amor meus
krucifixus
miłość
nie tylko moja
niemożliwa
nie do życia
skazana
przed narodzeniem
wierna
tak mocno trzymają gwoździe
teraz i w godzinę
      x. Janusz St. Pasierb

Boże, błagam o Twoją miłość dla mnie grzesznej.

Stacja 12

Pan Jezus umiera na krzyżu

Czy boję się cierpienia i śmierci?

Jesteś ukrzyżowanym, cierpiącym, umierającym na łożu boleści w onkologicznym szpitalu. Chrystusem na misji zamordowanym przez juntę wojskową. Zwieszającym głowę, kiedy zostałeś rozstrzelany, przywiązany wcześniej przez oprawców do słupa. Przetrzymywanym latami w więzieniu za wiarę, przekonania polityczne. Dręczonym wymyślnymi torturami. Prześladowanym za działalność społeczną niezgodną z linią rządu. Uciekinierem kraju, gdzie człowiek niewiele znaczy.

"(…)
Krzyżem
Przywrócisz
Człowiekowi
Jego Imię
Swoje
Imię"
      Regina Mamczur ( fragm. wiersza "Świadkowie")

Panie Jezu, umocnij w nas miłość Boga.

Stacja 13

Pan Jezus zdjęty z krzyża

Czy proszę Maryję, by była ze mną w godzinie śmierci?

"Papież Franciszek powierza nam taką modlitwę: << Panie Jezu, przyjmij moją nędzę, ukryj w Swoich ranach mój grzech i obmyj go Swoją krwią>>".

Boże miłości i miłosierdzia bądź uwielbiony.

Stacja 14

Pan Jezus złożony w grobie

Czy ostatnie słowo należy do śmierci?

Spojenie

Horyzont ze złota
Czerwieni i błękitu
Roztańczone
Płomienie
Wyciągnięte
Dłonie

I Krzyż
Jak serce
Spajający
Niebo i Ziemię
Miłosiernym
Tchnieniem
Odkupienia
         Regina Mamczur