Droga ku świętości

Niedziela, VII Tydzień Zwykły, rok A, Kpł 19,1-2.17-18

Pan powiedział do Mojżesza: "Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!".

 

Wielu ludziom świętość kojarzy się z pobożnością: częstą modlitwą, częstszym niż tylko w niedzielę uczestnictwem we Mszy Św., systematyczną spowiedzią, znajomością Biblii, copiątkowym niejedzeniem mięsa i niebraniem udziału w hucznych zabawach. A te sprawy są zarówno drogą, jak i konsekwencją wzrastania w łasce Boga – w świętości. Ważne jest jednak coś jeszcze: dobroć, przebaczenie, miłosierdzie i miłość bliźnich. Dopiero ta kompletność jest właściwą drogą ku świętości.