Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

 

Pierwszym krokiem w drodze do nawrócenia jest słuchanie. Jezus przypomina o tym swoim uczniom. Wspomina o mieszkańcach Niniwy, którzy nie tylko wysłuchali, ale także przyjęli nauczanie Jonasza i się nawrócili. Zatem, aby zmienić sposób życia, trzeba wysłuchać, przyjąć i podjąć ścieżkę nawrócenia.

Święty Jan Złotousty zapisał: „Jonasz przyszedł do Niniwitów i ci go przyjęli. Królowa z południa nie czekała, aż Salomon do niej przyjdzie, ale sama do niego wyruszyła. Była kobietą, czekała ją daleka i niebezpieczna droga, a jednak pragnienie mądrości okazało się w niej większe niż wszystkie przeszkody”. 

Kroczmy odważnie drogą nawrócenia!