Droga prawdy i pokory

Sobota, Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia), rok B, Mt 2,1-12

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.

 

Dzieciątko Jezus w przybyłych z daleka mędrcach nie wzbudza lęku, ale mocno dotyka ich serc, pozwala na pokorne uniżenie się i ofiarowanie najcenniejszych darów. Trzej królowie, docierając do Jezusa, stali się najszczęśliwszymi ludźmi na ziemi. Widząc Boże Dzieciątko, nie myśleli o trudach, o Herodzie, z którym mieli się spotkać w drodze powrotnej. Silna wiara ocaliła ich, nie pozwoliła na spotkanie, które mogło ich zniszczyć. We śnie zostali ostrzeżeni, aby udać się inną drogą do swojego kraju.

Każdy z nas, gdy „uda się” do Jezusa i pozwoli Mu wejść do swojego serca, wybiera inną drogę – drogę prawdy i pokory. Ty także, tak jak trzej mędrcy, możesz oddać Dzieciątku Jezus pokłon swoją głęboką wiarą i ufnością.