Droga przez pustynię

Niedziela, I Tydzień Wielkiego Postu, rok B, Mk 1,12-15

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!».

 

Artur w wieku 17 lat trafił do zakładu poprawczego. Głupia sprawa, szedł z kolegami i rzucił butelką w okno przedszkola, raniąc stłuczonym szkłem panią przedszkolankę. Ponieważ był to już kolejny jego wybryk, ale dopiero teraz policja pokojarzyła wcześniejsze rozboje z Arturem, sprawa znalazła swój finał w zakładzie poprawczym. Pomijając wiele różnych trudnych rzeczy w tym miejscu, okazało się, że Artur będzie miał w pokoju starszego kolegę, który będzie jego „aniołem”. Początki nie były łatwe, ale z czasem okazało się, że ta pustynia, ten kolega, go zmienia. Drugim aniołem, który towarzyszył Arturowi, była pani przedszkolanka, jak się okazało, jego pani, która opiekowała się nim w przedszkolu. Świadectwo Artura kończy się tym, że na tej pustyni, jaką był poprawczak, znalazł aniołów, których wysłał mu Bóg, aby wyszedł z tego miejsca umocniony i przemieniony.

Dzisiejsza Ewangelia opowiada nam o czasie, kiedy Jezus został wyprowadzony na pustynię, gdzie przebywał przez czterdzieści dni, kuszony przez samego Szatana. To był czas próby, czas, w którym Jezus musiał stawić czoła pokusom i wykazać swoją wiarę i oddanie Bogu. Ale dzięki mocy Ducha Świętego i wsparciu aniołów przetrwał ten trudny okres i wyszedł z niego umocniony do tego, aby iść i głosić bliskie już królestwo Boże.

Podobnie i my, jako uczniowie Jezusa, jesteśmy często poddawani różnym pokusom i próbom. Czasem musimy zmierzyć się z naszymi słabościami, walką z grzechem czy znalezieniem drogi do Boga w świecie pełnym rozproszeń. Ale tak jak Jezus, nie możemy dać się pokonać. Musimy trwać w wierze, ufając w pomoc i siłę od samego Boga. Potrzebujemy zatem czasu Wielkiego Postu, aby udowodnić sobie i Panu Bogu, że stać nas na tę walkę, że potrafimy też zrobić wszystko, co możliwe, żeby wygrać.

Jezus po powrocie z pustyni rozpoczął swoje nauczanie, wołając: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To wezwanie jest także skierowane do nas dzisiaj. Czas jest krótki, a królestwo Boże jest bliskie. Powinniśmy więc nawracać się od grzechu i wierzyć, że tylko w Chrystusie znajdziemy prawdziwe zbawienie.

Niech dzisiejsze słowa Ewangelii staną się dla nas zachętą do poszukiwania bliższego spotkania z Bogiem, do umocnienia naszej wiary i do głoszenia Ewangelii w naszym codziennym życiu. Niech Duch Święty, który prowadził Jezusa na pustynię, prowadzi także nas na drogę prawdy i miłości.