Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

 

Czy już poznajemy, że „tu jest coś więcej niż Salomon, niż Jonasz”? Niezależnie od odpowiedzi koniecznie trzeba nam wejść na drogę radykalnego nawrócenia na wzór mieszkańców Niniwy i słuchania z największym zaangażowaniem słów Pana, na wzór królowej z Południa. Życie nieustanną przemianą serca, karmioną Ewangelią jest pewną drogą do odkrycia obecności Boga w naszym osobistym życiu, życiu rodzin i całego świata. Zapewnienie o owocu jest tak pociągające, iż zachęca do pełnego zaangażowania w przeżywanie każdego dnia Wielkiego Postu.

Duchu Święty, prowadź nas do nieustannego odkrywania obecności Zbawiciela.