Droga Światła to nabożeństwo, które odwołuje się do wydarzeń opisanych w Nowym Testamencie. Rozpoczyna się od Zmartwychwstania Chrystusa a kończy na Zesłaniu Ducha Świętego. Najczęściej, podobnie jak Droga Krzyżowa, składa się z 14 stacji. 

Droga Światła to pogłębione medytacje nie tylko nad tajemnicą Zmartwychwstania, ale także nad przemianą człowieka, nad naszym powstawaniem z martwych. 

Dzisiaj druga stacja drogi światła "Apostołowie przybywają do pustego grobu". Zapraszamy!