Droga Światła to pogłębione medytacje nie tylko nad tajemnicą Zmartwychwstania, ale także nad przemianą człowieka, nad naszym powstawaniem z martwych. 

W tym tygodniu rozważamy trzecią stację drogi światła "Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie". Wysłuchajcie Ks. Michała Olszewskiego SCJ. Zapraszamy!