Droga Światła to pogłębione medytacje nie tylko nad tajemnicą Zmartwychwstania, ale także nad przemianą człowieka, nad naszym powstawaniem z martwych. 

W tym tygodniu rozważamy czwartą stację drogi światła "Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus". Wysłuchajcie Ks. Michała Olszewskiego SCJ. Zapraszamy!