Droga Światła to pogłębione medytacje nie tylko nad tajemnicą Zmartwychwstania, ale także nad przemianą człowieka, nad naszym powstawaniem z martwych. 

Dzisiaj siódma stacja drogi światła "Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów". Wysłuchajcie Ks. Michała Olszewskiego SCJ. Zapraszamy!