Droga Światła to pogłębione medytacje nie tylko nad tajemnicą Zmartwychwstania, ale także nad przemianą człowieka, nad naszym powstawaniem z martwych. 

Dzisiaj ostatnia, czternasta stacja drogi światła "Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha". Wysłuchajcie Ks. Michała Olszewskiego SCJ. Zapraszamy!