Drogowskazy

Sobota, XVII Tydzień Zwykły, rok I, Kpł 25,1.8-17

Pan powiedział do Mojżesza na górze Synaj: "Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak że czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmował czterdzieści dziewięć lat. Dziesiątego dnia siódmego miesiąca zadmiesz w róg. W Dniu Przebłagania zadmiecie w róg w całej waszej ziemi. Będziecie święcić pięćdziesiąty rok, obwieścicie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz – każdy z was powróci do swej własności i każdy powróci do swego rodu. Cały ten rok pięćdziesiąty będzie dla was rokiem jubileuszowym – nie będziecie siać, nie będziecie żąć tego, co urośnie, nie będziecie zbierać nieobciętych winogron, bo to będzie dla was jubileusz, to będzie dla was rzecz święta. Wolno wam jednak będzie jeść to, co urośnie na polu. W tym roku jubileuszowym każdy powróci do swej własności. Kiedy więc będziecie sprzedawać coś bliźniemu albo kupować coś od bliźniego, nie wyrządzajcie krzywdy jeden drugiemu. Ale odpowiednio do liczby lat, które upłynęły od jubileuszu, będziesz kupował od bliźniego, a on sprzeda tobie odpowiednio do liczby lat plonów. Im więcej lat pozostaje do jubileuszu, tym większą cenę zapłacisz, im mniej lat pozostaje, tym mniejszą cenę zapłacisz, bo ilość plonów on ci sprzedaje. Nie będziecie wyrządzać krzywdy jeden drugiemu. Będziesz się bał Boga twego, bo Ja jestem Pan, Bóg wasz!"

 

„Nie będziecie wyrządzać krzywdy jeden drugiemu”. Zauważyć drugiego, potrzebującego, umieć zrezygnować ze swoich planów, marzeń w taki sposób, by dobro bliźniego było na pierwszym miejscu – to powinny być nasze życiowe drogowskazy. Walka z własnym egoizmem z pewnością nie jest łatwa, ale przy prawdziwym zaangażowaniu zawsze przynosi korzyści. Trzeba po prostu kochać ludzi!

Nie można również zapominać o wolności drugiego człowieka. Każdy z nas, mimo swoich błędów, zaniedbań, wreszcie grzechów, ma prawo, a może nawet obowiązek do powrotu do początku i rozpoczęcia nowej drogi. Oczywiście nie można zapominać o przeszłości, należy wyciągnąć z tego okresu odpowiednie wnioski, ale przede wszystkim trzeba myśleć o solidnych fundamentach życiowych na dziś, które na pewno będą procentować w przyszłości.

Każdy z nas ma więc prawo do przeżycia swojego roku jubileuszowego, od którego wszystko może być nowe, lepsze…