Druga szansa

Piątek, XIII Tydzień Zwykły, rok I, Mt 9,9-13

Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!». A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?». On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

 

Celnik powszechnie uznawany jest za grzesznika, ale to Jezusowi nie przeszkadza, aby powierzyć mu zadanie i obdarzyć zaufaniem. Pan Bóg daje drugą szansę każdemu człowiekowi. To tylko my, ludzie, pozbawiamy tej szansy naszych bliźnich.

Prośmy Boga, abyśmy dawali innym drugą szansę, by kiedyś i nam jej nie odmówiono.