Duch Jezusa

Piątek, XXVII Tydzień Zwykły, rok II, Łk 11,15-26

On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: "Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni".

 

Duch Jezusa jest duchem pokoju, duchem jedności, duchem dobroci, duchem miłości i miłosierdzia. Jego Królestwo, to sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. Każdy, kto idzie za Jezusem, kto pragnie posiąść Jego królestwo, żyć nim w swoim sercu musi dokonywać wyboru każdego dnia pomiędzy tym co jest od Jezusa, od Boga, a tym co od Niego nie jest, a co pochodzi od złego. Nigdy nie można nam zapomnieć, albo i zlekceważyć, że szatan jak lew ryczący, krąży nieustannie, szukając kogo pożreć. Jego duch to duch wewnętrznie skłócony, duch niepokoju i nienawiści, prowadzący do ruiny i śmierci każdego kto padnie jego ofiarą. Jego królestwo, to królestwo śmierci. Jezus wzywał i wciąż wzywa poprzez swoje Słowo do czujności i modlitwy, do przyobleczenia się w tarczę zbawienia, którą jest On sam, aby pokonać wszelkie pokusy i ataki złego. Uciekajmy się do Jezusa, do Jego Przenajświętszej Krwi, bo tylko On pokonał księcia tego świata i tylko w Nim jest nasza siła, nasza moc do walki, nasze Zbawienie. 

Ojcze, prosimy Cię, niech przyjdzie Królestwo Twoje.