Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą». Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

 

Człowieka XXI wieku charakteryzuje szczególna chęć posiadania. Lubimy mieć więcej niż mniej. Bardzo często okazuje się, że wiele z tych rzeczy, które zgromadziliśmy, jest niepotrzebnych. Często zajmują jedynie miejsce w naszych spiżarniach czy leżą bezużytecznie na półkach. 

Jezus Chrystus zachęca nas do „zbieractwa” przede wszystkim duchowego. Im więcej zbierzemy dóbr duchowych, tym łatwiej będzie nam wejść do królestwa Bożego. Uczmy się w życiu zbierać to, co dobre i wartościowe.