Dwanaście

Poniedziałek, XIV Tydzień Zwykły, rok II, Mt 9,18-26

Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon, prosił: «Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie». Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie: «Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa». Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: «Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła». I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: «Odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi». A oni wyśmiewali Go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.

 

Dlaczego liczba dwanaście jest taka ważna w Biblii? Dość często pojawia się ona na kartach Pisma Świętego. Liczba dwanaście należy do liczb porządkujących, oznacza ona Boży porządek, który jest doskonały, który obejmuje wszystkich ludzi. Dwanaście pokoleń Izraela oraz dwunastu Apostołów. Jezus gubi się w Jerozolimie w wieku dwunastu lat. Niewiasta z Apokalipsy św. Jana jawi się jako Królowa z wieńcem z gwiazd dwunastu. Córka Jaira, którą Jezus wskrzesił, miała dwanaście lat i kobieta cierpiąca na krwotok choruje od dwunastu lat. Również po rozmnożeniu chlebów zebrano dwanaście koszów ułomków. 

Jednak nie tyle chodzi o symbolikę liczb, ile o wydarzenia. Wszystkie one wnoszą w życie wierzącego niezwykłe przesłanie. W wydarzeniach opisanych przez św. Mateusza – wskrzeszenie córki Jaira i kobieta cierpiąca na krwotok – nie chodzi o liczbę, ale raczej o wiarę. Jair, zwierzchnik synagogi, jawi się jako człowiek niezwykłej i głębokiej wiary, potrafiącej wierzyć wbrew nadziei. Jego córka już zmarła, jednak on wie, że jeśli Bóg będzie chciał, to może pokonać nawet śmierć. Również kobieta bezgranicznie ufała, że wystarczy dotyk płaszcza Jezusa, aby przywrócić jej zdrowie. Z wiarą to czyni. Ich wiara sprawia, że zostają wysłuchani. Wskrzeszenie i odzyskanie upragnionego zdrowia stają się możliwe dzięki wierze w moc Jezusa.

Wiara ma niezwykłą moc w życiu człowieka. Bóg dla wierzącego nie szczędzi swojego serca. Uwierz.