Poniedziałek, I Tydzień Okresu Zwykłego (Mk 1,14-20)

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Ten moment, gdy Jezus rozpoczyna Swoją publiczną działalność, jest wyjątkową chwilą szczególnie dla tych Dwunastu, których życie wywróciło się do góry nogami. Już nigdy więcej, nie zarzucili sieci w ten sposób. Moment gdy usłyszeli głos Jezusa, zmienił ich życie. Oby i nasze, tak właśnie zostało przez ten głos przemienione. Z błogosławieństwem +++, ks. Michał scj.

Fot. sxc.hu