Działanie

Piątek, I Tydzień Adwentu, rok II, Iz 29,17-24

To mówi Pan Bóg: „Czyż nie w krótkim już czasie Liban zamieni się w ogród, a ogród za bór zostanie uznany? W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widzieć. Pokorni wzmogą swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela, bo nie stanie ciemięzcy, z szydercą koniec będzie, i wycięci będą wszyscy, co za złem gonią: którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu, którzy w bramie stawiają sidła na sędziów i powodują odprawę sprawiedliwego z niczym. Dlatego tak mówi Bóg domu Jakuba, który odkupił Abrahama: "Odtąd Jakub nie będzie się rumienił ani oblicze jego już nie przyblednie, bo gdy ujrzy swe dzieci, dzieło mych rąk, wśród siebie, ogłosi imię moje jako święte. Wtedy czcić będą Świętego Jakubowego i z bojaźnią szanować Boga Izraela». Duchem zbłąkani poznają mądrość, a szemrzący zdobędą pouczenie”.

 

Bóg w krótkim czasie potrafi działać. Jednak czy wystarczy Ci cierpliwości i wytrwałości, by od Niego nie odstąpić? Czy uwierzysz, że w końcu pomoże tym, którzy potrzebują Jego działania? Czy nie zazdrościsz tym, którzy wydają się być daleko od Boga, a mimo to dobrze im się wiedzie? 

Bóg „oczekuje”, ale czy Ty oczekujesz na Boga?