Działanie

Piątek, Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera (3 grudnia), rok II, Iz 29,17-24

Tak mówi Pan Bóg: «Czyż nie w krótkim już czasie Liban zamieni się w ogród, a ogród za bór zostanie uznany? W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widziały. Pokorni wzmogą swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela, bo nie stanie ciemięzcy, z szydercą koniec będzie, i wytępieni zostaną wszyscy, co za złem gonią: którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu, którzy w bramie stawiają sidła na sędziów i odprawiają sprawiedliwego z niczym». Dlatego tak mówi Pan, Bóg domu Jakuba, który odkupił Abrahama: «Odtąd Jakub nie będzie się rumienił ani oblicze jego już nie przyblednie, bo gdy ujrzy swe dzieci, dzieło mych rąk, wśród siebie, ogłosi imię moje jako święte. Wtedy czcić będą Świętego Jakubowego i z bojaźnią szanować Boga Izraela. Dusze zbłąkane poznają mądrość, a szemrzący otrzymają pouczenie».

 

Bóg w krótkim czasie potrafi działać. Jednak czy wystarczy Ci cierpliwości i wytrwałości, by od Niego nie odstąpić? Czy uwierzysz, że w końcu pomoże tym, którzy potrzebują Jego działania? Czy nie zazdrościsz tym, którzy wydają się być daleko od Boga, a mimo to dobrze im się wiedzie?

Bóg „oczekuje”, ale czy Ty oczekujesz na Boga?