Dziecięca ufność

Sobota, Okres zwykły, rok II, Mk 10,13-16

Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego". I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

 

Czasami trudno jest zrozumieć, co mówi do nas Pismo Święte, może nie zawsze rozumiemy kazania księdza, ale najistotniejsze jest to, że Jezus chce, abyśmy z dziecięcą ufnością przychodzili do Niego. On nie wymaga od nas profesorskiej wiedzy, tylko prostego zawierzenia się Jemu.