Dziecięce zaufanie

Środa, XV Tydzień Zwykły, rok I, Mt 11,25-27

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».

 

Dzisiejsza Ewangelia pozwala nam w jakiś sposób rozumieć, dlaczego obecnie jest więcej ludzi odchodzących od wiary i mniej tych, którzy prawdziwie postępują na drodze poznawania miłości Boga. Jezus wysławia Ojca za objawienie tajemnicy swojej miłości prostaczkom, tzn. ludziom, którzy uznając swoją ograniczoność poznania świata, w prostocie serca i dziecięcym zaufaniu każdego dnia zwracają się ku Niemu. Pycha samowystarczalności jest bowiem tym, co dramatycznie zamyka na poznanie miłości Boga.

Duchu Święty, pogłębiaj w nas dziecięce zaufanie do Ojca Niebieskiego.