Dzieje się dziś

Na początku w ramach wspomnień, ale również jakichś perspektyw na przyszłość, porozmawiamy z naszymi gośćmi:

Andrzej Sobczyk (właściciel księgarni internetowej Gloria24.pl) - Od czytania do oglądania

ks. Karol Milewski SCJ (Profeto) - Jak młodym "sprzedawać" religię?

ks. Robert Ptak SCJ (były dwukrotny dyrektor wydawnictwa) - ...jak jeden dzień

ks. Gabriel Pisarek SCJ (jeden z pierwszych redaktorów dwumiesięcznika społeczno-religijnego Czas Serca) - "Dobroczyńcom dobro czyńcie!

długoletni pracownicy wydawnictwa: Elżbieta Kalina i Klemens Knap - Życie w blasku (cieniu?) wydawnictwa

ks. Wiesław Święch (prowincjał księży sercanów) - słów kilka