Św. Maksymilian pragnął, aby wszyscy ludzie na całym świecie poznali Niepokalaną i aby razem z Nią szli do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wiedział, że sam nie jest w stanie dotrzeć wszędzie, dlatego razem z innymi braćmi zakonnymi zaczął wydawać „Rycerza Niepokalanej” – miesięcznik dla dorosłych. Pierwszy numer ukazał się w styczniu 1922 roku. Rozmach, z jakim pracował Maksymilian, spowodował, że miejsce, jakie było wyznaczone na redakcję „Rycerza Niepokalanej”, nie wystarczało. Marzył mu się klasztor, w którym wszyscy bracia i wszystkie przedmioty byłyby całkowitą własnością Niepokalanej. Chciał stamtąd rozsyłać „Rycerza Niepokalanej” na cały świat…

Tak powstał nowy klasztor – Niepokalanów. Z czasem św. Maksymilian zobaczył potrzebę docierania również do najmłodszych. Postanowił więc wydawać miesięcznik dla dzieci.

We wrześniu 1938 roku ukazał się pierwszy kolorowy miesięcznik dla dzieci o tytule: „Mały Rycerzyk Niepokalanej”. Św. Maksymilian był jego pierwszym redaktorem naczelnym.

Wybuch drugiej wojny światowej przerwał wydawanie czasopisma. Zostało ono wznowione dopiero w latach 90. ubiegłego stulecia. Pierwszy numer ukazał się w październiku 1994 roku (możemy go nazwać numerem pilotażowym). Regularnie „Mały Rycerzyk Niepokalanej” zaczął wychodzić od marca 1995 roku i opatrzony był numerem 1(15), a więc był kontynuacją czasopisma z roku 1938. Od maja 2019 roku pismo zmieniło nazwę z „Małego Rycerzyka Niepokalanej” na „Rycerzyk Niepokalanej”.

Dzieło „Rycerzyka Niepokalanej”, które rozpoczął wiele lat temu św. Maksymilian Maria Kolbe, trwa nadal. Redakcja nie poprzestaje jedynie na przygotowywaniu pisma w formie drukowanej. Siostry Franciszkanki Rycerstwa Niepokalanej spotykają się z dziećmi na różnych spotkaniach w parafiach, szkołach czy też rekolekcjach. Wielkim dziełem „Rycerzyka” jest również Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci w Niepokalanowie. 

Czytelnicy mogą się wtedy spotkać z siostrami z redakcji, dopytać, jak powstają numery, przekazać swoje prace plastyczne, listy do Matki Bożej czy też odpowiedzi na rycerskie pytanie. 

Nie może zabraknąć również stoiska z gadżetami „Rycerzyka Niepokalanej” czy zjeżdżalni, na które zapraszamy już 11 września 2021 roku. Więcej informacji na plakacie, stronie internetowej rycerzykniepokalanej.pl oraz FB: RycerzykNiepokalanejCzasopismo.