Dzień dla…

Niedziela, IX Tydzień Zwykły, rok B, Pwt 5,12-15

Tak mówi Pan: «Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszelką twą pracę, lecz dzień siódmy jest szabatem Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach; aby wypoczęli twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu».

 

Bardzo często sprowadzamy siódmy dzień tygodnia jedynie nie tyle do odpoczynku, ile raczej do niepracowania. Chociaż i to niekiedy nam nie wychodzi. Ale jak już nam się uda, to jednak jest to najczęściej „dzień wolny od pracy”. Tymczasem siódmy dzień tygodnia to nie tylko wypoczynek, ale to dzień Pana Boga, dzień poświęcony Jemu. Czy mam dla Niego czas? Jak go z Nim spędzam?