Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: "Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić". A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: "Chcę, bądź oczyszczony". Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: "Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich". Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

 

Dziś do Jezusa przychodzi człowiek potrzebujący, człowiek odrzucony. Pada na kolana i pokornie prosi. On wie, że od Jezusa zależy jego oczyszczenie.

Panie, przychodzę dziś do Ciebie i proszę, abyś mnie oczyścił. Przychodzę z chorobą, zniechęceniem, problemami moimi i bliskich. Przychodzę z wiarą.

I słyszę dziś: chcę, abyś został oczyszczony. Ja, Jezus, chcę Twojego dobra.