Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy”.

 

Kolejny raz przekonujemy się, że ekonomia Pana Boga jest całkiem inna, niż ta nasza ludzka, ziemska. Chrystus do tych, którzy zrezygnują z rzeczy dobrych (dom, rodzina, pole) z miłości dla Niego, mówi, że otrzymają stokroć więcej; ostatni będą pierwszymi.

Czy nie warto zaufać, zawierzyć Chrystusowi?