Eucharystia

Poniedziałek, XXVIII Tydzień Zwykły, rok II, Łk 11,29-32

Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz".

 

Tak często bywa w naszym życiu, że szukamy nadzwyczajnych znaków, obecności Boga, zapominając o tym, co nam Chrystus zostawił. Dał nam Eucharystię, która jest największym cudem, dokonującym się na naszych oczach w tej szarej codzienności. Nie towarzyszą temu cudowi nadzwyczajne znaki ani fanfary, ale cisza i zwyczajność. Czy tak po prostu wierzę, że każdego dnia czeka na mnie Jezus, by dać mi siebie?