Eucharystia

Czwartek, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, rok A, Pwt 8,2-3.14b-16a

Mojżesz powiedział do ludu: «Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu: czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie? Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Nie zapominaj o Panu, Bogu twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody, On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie».

 

Bóg jest obecny w sakramencie Eucharystii i chce, byśmy i my w niej istnieli. Tutaj jest miejsce, gdzie można nasycić głód, oddać swój gniew, uleczyć rany i uśmierzyć ból. Eucharystia to namiot, gdzie można wejść w czasie trudnej podróży, położyć się i spokojnie zasnąć.